TEHAUTO LATGALE SIA / Nissan Pan Europe

Nissan Pan Europe

Nissan Assistance ir visā Eiropā visu diennakti pieejams* bezmaksas tehniskās palīdzības pakalpojums.

No 2008. gada 1. marta Latvijā visām automašīnām, uz kurām attiecas garantija, ir pieejams Nissan Nordic Europe OY visā Eiropā piedāvātais bezmaksas tehniskās palīdzības pakalpojums Nissan Assistance. Šis bezmaksas papildu pakalpojums 3 gadu garantijas periodā ir pieejams visu jauno Nissan automašīnu** lietotājiem.

Automašīnās sabojāšanās, satiksmes negadījuma, kā arī vadītāja paša izraisītas braucienu traucējošas problēmas gadījumā Nissan lietotājs visu diennakti var saņemt bezmaksas tehnisko palīdzību. Ja automašīnai radušos problēmu neizdodas atrisināt tūlīt, automašīna tiek nogādāta tuvākajā Nissan remontdarbnīcā.

Ja automašīnu nav iespējams salabot tās pašas dienas laikā, Nissan pēc vajadzības piedāvā:

  • sabiedrisko transportu (taksometru, autobusu, vilcienu, lidmašīnu) brauciena turpināšanai un vēlāk, lai ierastos pēc automašīnas, vai
  • aizvietojošu automašīnu (iespējami līdzvērtīgu klienta automašīnai) brauciena turpināšanai un vēlāk, lai ierastos pēc automašīnas, vai
  • izmitināšanu trīszvaigžņu viesnīcā (istaba ar brokastīm)


Aizvietojošā automašīna un izmitināšana viesnīcā tiek piedāvāta līdz automašīnas salabošanai, taču ne ilgāk kā uz trijām dienām. Ja tiek konstatēts, ka automašīnu neizdosies salabot triju darbadienu laikā, Nissan tehniskās palīdzības pakalpojums nodrošina automašīnas un pasažieru nogādāšanu mājās bez maksas. Lai izmantotu Nissan Assistance pakalpojumu, automašīnas vadītājam jāpiezvana uz automašīnas priekšējā sānu loga esošajā uzlīmē norādīto Nissan tehniskās palīdzības numuru.

Latvijas robežās zvani uz tehniskās palīdzības numuru 80006477 ir bez maksas. Ārpus Latvijas palīdzības saņemšanai jāzvana uz Latvijas tehniskās palīdzības numuru +371 67 514 347 . Pēc paša ierosinājuma problēmas risināšanai veiktie izdevumi tehniskās palīdzības pakalpojuma ietvaros netiek kompensēti. Automašīnām, kuru garantijas periods ir beidzies, pa šo pašu numuru tiek piedāvāts Nissan Assistance pakalpojums par maksu, turklāt zvani Latvijas robežās uz numuru 80006477 joprojām ir bez maksas.

Nissan Assistance pakalpojuma numuri Latvijā ir šādi:

zvanot Latvijas robežās, 80006477

zvanot ārpus Latvijas, +371 67 514 347


* Izņ. NSV valstis.

**Pakalpojums neattiecas uz Nissan kravas automašīnām.

What would you like to do