NISSAN SAMAZINA OGLEKĻA DIOKSĪDA IZMEŠUS PAR 22,4%

  • Nissan Ilgtspējas ziņojumā uzsvērta aizvien lielāka atjaunojamo enerģiju lietošana, vairāk pārstrādāto materiālu izmantošana jaunajos automobiļu modeļos un pieaugošais pieprasījums pēc elektroautomobiļiem. 
  • Saskaņā ar Oglekļa dioksīda emisiju novērošanas projekta (Carbon Disclosure Project) datiem Nissan ir šajā jomā vislabākos rezultātus sasniegušais autobūves uzņēmums.

Nissan Motor Co., Ltd. ir publicējis ikgadējo Ilgtspējas ziņojumu, kas parāda, ka globālā automobiļu ražotāja radītie oglekļa dioksīda (CO2) izmeši pēdējo desmit gadu laikā ir samazināti par 22,4%.

Nissan panākumi izmešu apjoma samazināšanā, nulles izmešu automobiļu popularizēšana un enerģijas taupīšana rūpnīcās ir palīdzējusi uzņēmumam kļūt par oglekļa izmešus visvairāk samazinājušo automobiļu ražotāju, kā to liecina Oglekļa dioksīda emisiju novērošanas projekta rezultāti – tas ir pētījums, kas sadarbojas ar tūkstošiem uzņēmumu ar mērķi mazināt klimata izmaiņas.

 

Hitoši Kavaguči (Hitoshi Kawaguchi), Nissan Izpilddirektors ilgtspējas jomā, stāsta: „Mūsu mērķis ir Nissan "Zaļās” programmas (Nissan Green Program) ietvaros arī šogad gādāt par uzlabojumiem vides saudzēšanas jomā: ne tikai popularizēt 100% elektriskos automobiļus un uzlabot automobiļu efektivitāti, bet arī vairot izmantoto enerģiju un resursu daudzveidību, efektivitāti un pārstrādi. Tas apliecina visu Nissan darbinieku un partneru nerimstošos centienus, tiecoties uz mūsu vidēja termiņa korporatīvajiem mērķiem.” 

Uzlabojumi ilgtspējas jomā ietver arī tādu iniciatīvu kā Nissan Enerģijas taupīšanas sadarbība (Nissan Energy Saving Collaboration, NESCO), kas mēra enerģijas zudumus Nissan rūpnīcās. Pērn uzņēmums izveidoja arī jaunu komandu – resursu NESCO –, kuras uzdevums ir samazināt 2016. gadā laisto klajā jauno automobiļu modeļu ražošanai patērēto ūdens apjomu un paaugstināt pārstrādāto materiālu izmantošanu par 25%. 

Nissan progress ilgtspējas jomā strauji paātrinājās, pateicoties 2002. gadā klajā laistās Nissan "Zaļās” programmas panākumiem. Tās jaunākajā versijā – NGP2016, nosprausti ambiciozi mērķi samazināt Nissan ietekmi uz vidi un resursu patēriņu jau 2016. gadā. 

Oglekļa dioksīda izmešu samazināšana.

Jaunākais Nissan Ilgtspējas ziņojums ir parādījis, ka CO2 izmešu līmeņa samazinājums Nissan rūpnīcās ir samazināts par 22,4% salīdzinājumā ar 2005. finanšu gadu.

 

Nissan ieviestie risinājumi, lai samazinātu izmešu apjomu, ietver, piemēram, šos:

  • Nissan rūpnīcā Sanderlendā, Apvienotajā Karalistē papildus 10 vēja turbīnām ir uzstādīti 19 000 saules bateriju paneļi, kas kopā saražo pietiekami daudz enerģijas, lai ik gadu uzbūvētu vairāk nekā 31 000 automobiļu. No saules bateriju paneļiem un vēja turbīnām iegūtā enerģija veido 7% no rūpnīcas kopējā enerģijas patēriņa.
  • Nissan Aguaskalientes (Aguascalientes) rūpnīcā Meksikā kopš 2013. gada 50% no visas patērētās enerģijas ir iegūti no atjaunojamās enerģijas avotiem, tostarp vēja turbīnām un biomasas.
  • Lai palielinātu "tīro” enerģiju izmantošanu Japānas rūpnīcās par 8 – 16%, Nissan uzlaboja enerģijas iegūšanu rūpnīcās, kam nepieciešams vislielākais elektrības apjoms, tostarp Nissan Tehniskajā centrā, Točigi (Tochigi) rūpnīcā, Opamas (Oppama) rūpnīcā, Jokohamas (Yokohama) rūpnīcā un Zamas (Zama) Operatīvajā centrā.

Centieni samazināt enerģijas patēriņu un izmešu apjomu rūpnīcās sakrita ar nemitīgo inovāciju ieviešanu nulles izmešu automobiļu izstrādē.

Nissan bija viens no pirmajiem automobiļu ražotājiem, kas piedāvāja savu risinājumu pasaules raizēm par vides saudzēšanu, kā arī nākamās klientu paaudzes prasību apmierināšanai, laižot klajā Nissan LEAF – pasaulē visvairāk pārdoto 100% elektrisko automobili. 

Nulles izmešu automobiļu popularizēšana.

Kopš automobiļa laišanas klajā ir pārdoti vairāk nekā 200 000 Nissan LEAF. Nissan ir vairojis nulles izmešu automobiļu pievilcību klientu acīs arī ar tādu iniciatīvu palīdzību kā: 

  • „Bezmaksas uzlādes” („No Charge to Charge”) programma Amerikas Savienotajās Valstīs, kas, iegādājoties jaunu Nissan LEAF, divus gadus nodrošina tā uzlādi bez maksas, ir ieviesta jau 15 pilsētās, tostarp Sanfrancisko, Losandželosā, Sietlā un Portlendā.
  • Eiropā Nissan ir izveidojis sadarbību ar enerģijas pārvaldības ekspertiem – "Eaton” ar mērķi nodrošināt, ka elektroautomobiļu akumulatori turpina darboties, lai mazinātu ietekmi uz klimata izmaiņām, vēl ilgi pēc automobiļa kalpošanas laika beigām. Tas tiek panākts, izveidojot komerciāli dzīvotspējīgus enerģijas uzglabāšanas un kontroles centrus, kas dāvā ilgtspējīgu „otro dzīvi” Nissan litija-jonu akumulatoriem pēc to izmantošanas automobiļos.
  • Nissan sadarbojas arī ar "Enel” – otro lielāko elektroenerģijas uzņēmumu Eiropā, lai izstrādātu inovatīvu „Vehicle to Grid” (V2G) sistēmu (elektroenerģija no automobiļa elektriskajā tīklā), kas autovadītājiem un enerģijas lietotājiem ļauj izmantot savus elektroautomobiļus kā atsevišķus elektroenerģijas avotus, kuros elektroenerģiju uzglabāt, izmantot un pārpalikumu atdot elektriskajam tīklam.
  • Pateicoties Mājsaimniecības elektroapgādes sistēmai (Home power supply system), LEAF augstas kapacitātes litija-jonu akumulatoros uzglabāto elektrību var droši un ērti izmantot mājās.
  • 2015. finanšu gadā mājsaimniecībās visā Japānā tika uzstādītas 1 119 uzlādes stacijas, lai veicinātu elektroautomobiļu izmantošanu ikdienas vajadzībām.

Nissan ir apņēmies ieviest uzlabojumus četrās galvenajās jomās: veicināt nulles izmešu automobiļu popularitāti, veicināt degvielas efektīvo automobiļu izplatību, samazināt uzņēmuma oglekļa dioksīda izmešu apjomu un samazināt jaunu dabas resursu izmantošanu. 

Ilgtspējas ziņojumā detalizēti aprakstīti Nissan sasniegumi astoņās ilgtspējas stratēģijās, kas ietver vides, drošības, filantropijas, kvalitātes, vērtību ķēdes, darbinieku, ekonomiskā ieguldījuma, uzņēmuma pārvaldības un iekšējās kontroles jomas. 

Izpilddirektora Karlosa Gozna (Carlos Ghosn) uzruna par Ilgtspējas ziņojumu.

Viss 2016. gada Ilgtspējas ziņojums.