Aвторскoe правo

Visi ar NISSAN saistītie nosaukumi, logotipi, modeļu nosaukumi, saukļi un zīmoli pieder NISSAN MOTOR COMPANY un ir licencēti uz tā vārda. Visas tiesības reģistrētas. Šajā lapā esošos materiālus nedrīkst izmantot bez NISSAN NORDIC EUROPE OY rakstiskas atļaujas. Visas ilustrācijas, attēli, informācija par aprīkojuma līmeņiem un tehniskajiem datiem balstās uz jaunāko informāciju par NISSAN izstrādājumiem. NISSAN patur tiesības mainīt mājaslapā informāciju par automašīnām, to komplektāciju, krāsām, cenām un tehniskos datus bez iepriekšēja paziņojuma. Noteikta modeļa un aprīkojuma kombinācijas pieejamība un piegādes laiks var mainīties. Tuvākas informācijas saņemšanai griezieties pie NISSAN pilnvarotā izplatītāja.